Rotació rural

  • Un mes és obligatori , si hi ha  proposta de fer 1-2 mesos opcionals més és resten dels  mesos de rotació optativa .
  • La nostra Unitat docent disposa de consultoris rurals acreditats propis (veure següent pestanya)

El grup de medicina rural de la CAMFIC ha elaborat un document amb els objectius: que ha de tenir la rotació rural.rotació en medicinarural-projecte docent