Programació dels cursos organitzats per la Unitat Docent

En aquest apartat podreu trobar informació sobre la formació teórico pràctica que organitza la Unitat Docent d’acord amb el programa de cada especialitat

La formació dels residents de MFiC al llarg de les diferents rotacions dels quatre anys és primordialment clínica,en tots els escenaris assistencial on participa. En el programa de formació teòrico – pràctic de la nostra UDMFiC tenim l’objectiu d’afavorir i potenciar la formació en totes aquelles vessants molt exclusives de les dues especialitats i abordar amb reflexió els aspectes no clínics de la nostra praxis. .

Aquest programa de formació és obligatori i es distribueix durant els quatre anys de residència. L’avaluació conjunta de les diferents rotacions clíniques efectuades i el compliment programa teòric-pràctic, donarà lloc a l’avaluació de cada any lectiu i al final de la residència. La manca d’ assistència als cursos sense justificació  comportar à la seva recuperació, que serà proposada des de la direcció de la UD, amb consens amb resident i la seva tutora, i en casos de nul·la implicació per part del resident pot comportar una avaluació anual  negativa.

A més dels cursos que organitza la Unitat Docent, cada centre organitza formació sobre diferents àrees de coneixement, com són: urgències, suport vital bàsic, història clínica electrònica, gestió clínica, organització de l’activitat al Centre de Salut i millora de qualitat.

En les altres pestanyes podeu veure la proposta de cursos per any i especialitat