Guia de la protecció de la salut dels residents

A la Fundació Galatea, com cada any, de cara a l’acollida dels nous residents, teniu a la vostra disposició el següent material de promoció de la salut del resident. La informació continguda als documents es extensible a aquell o aquella  resident que faci qualsevol de les especialitats a la nostra UD:

Tríptic per als residents que s’incorporen: Què em convé saber ara que començo la residència?. Versió pòster.

Guia La salut del MIR per a tutors i responsables docents.

Guia La salut del MIR per als serveis de prevenció de riscos laborals.

D’altra banda, en el marc del programa de la salut del resident, duen a terme els tallers per a un exercici professional més saludable. Per a més informació, premeu aquí.