VI Jornada de recerca UD

En aquest apartat podreu trobar les presentacions dels treballs ja finalitzats dels residents de 4rt any  de medicina de familia i de 2n any d’infermeria familiarque van exposar a la VI Jornada de recerca de la Unitat Docent MAFiC lleida

ACxFA y anticoagulación oral

Adolescents a la consulta

Hipotiroidismo subclínico (HSC) y engrosamiento de la íntima media carotídea

Cumplimiento terapéutico y factores asociados a la población hipotiroidea

Utilització de la Medicina Alternativa/Complementària entre els ususaris de les consultes d’Atenció Primària

Perfil de PCC/MACA en un centro de salud

Relació entre autopercepció de qualitat de vida i la classificació de Risc de Morbiditat C.R.G.

Estudi de validació d’una eina en la presa de decisions en el cribatge de càncer de mama

Autocuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca