Acreditació de tutores i tutors

Acreditació dels tutors

Sol·licitud del candidat o candidata per tutor o tutora( enviar a la secretaria de la UD)

Informe del director de l’equip

Full de mèrits que cal adjuntar i enviar a la secretaria  complimentat  (només es pot obrir i complimentar amb navegador Explorer) (la part del cap d’estudis no cal)

Document dels requisits per acreditació acordats per les UUDD d’AFiC de Catalunya

DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.