Qui som /que oferim

Qui som?

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) de Lleida va ser creada l’any 1984 i està acreditada per a la formació de metges i infermeres . Està formada per set centres de salut acreditats per a la formació especialitzada (Balafia, Bordeta-Magraners , Eixample, Primer de Maig i Onze de Setembre a Lleida ciutat i Pla d’Urgell i Balaguer). Col·laboren amb nosaltres dos centres hospitalaris: Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Institut Català de la Salut), Hospital de Santa Maria, (GSS), CUAP de Prat de la Riba i PACs de Balaguer i Mollerussa per les guàrdies d’AP , el SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) i el Departament de Salut pública. Actualment la UDMAFIC disposa d’acreditació per formar 16 metges i 10 infermeres residents per any.

L’oferta actual és de 16 places per residents de medicina  de família (MIR) i 6 d’infermeres internes residents (IIR)

Formen part de la comunitat educativa 36 tutores i tutors acreditats pel Departament de Salut i diferents metges i infemeres  que col·laboren en les estades formatives en els centres de salut, consultoris locals, serveis assistencials, equips d’urgències i emergències, tant d’Atenció Primària com hospitalaris.

L’òrgan que supervisa, planifica i avalua la formació dels residents és la Comissió de Docència, integrada pel cap d’estudis , la presidenta de la subcomissió d’infermeria, tutores de tots els centres acreditats, representants dels  residents, el tutor hospitalari i tècnics i representants dels equips directius i la Regió Sanitària.

Què oferim?

Realitzar la formació en medicina de família i infermeria familiar i comunitària en la nostra Unitat Docent suposa desenvolupar totes i cadascuna de les competències de cada especialitat, en tots els escenaris possibles (entorn urbà i rural, EAPs i hospital, urgències i emergències, a la comunitat). Hi trobareu uns ambients amb alta predisposició per la vostra formació, en un entorn acollidor i amb gran orientació pel vostre aprenentatge, en compliment del programes formatius de cada especialitat.

Treballem de forma conjunta amb les altres Unitats Docents d’Atenció Familiar i Comunitària de Catalunya per compartir recursos, homogeneïtzar la formació teòrica (cursos, tallers…) i els continguts de l’aprenentatge i l’avaluació.

Des de l’any 2008 hem anat desenvolupant el mètode de portafoli com element central de la avaluació formativa dels nostres metges i infermeres residents, incorporat en format online com a Llibre del resident.

La Unitat de Suport a la Recerca (USR) de l’Atenció Primària treballa de forma conjunta amb els membres de la UD per formar, assessorar i participar en tots els aspectes relacionats amb la recerca dels residents.

La formació en l’atenció urgent, per a tots i totes les residents, es realitza en una part important amb guàrdies presencials al Centre d’urgències d’Atenció Primària de CUAP a l’edifici de Prat de la Riba (IIR1-2, MdF R1 i R4), PAC Balaguer (IIR 2 i Mdf R2) i PAC Pla d’Urgell (R3) i al servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de forma concomitant tots els anys de residència. A més, hi ha una rotació específica pel servei emergències gestionat per l’empresa pública SEM.

Al llarg de la residencia podeu seguir un programa de formació complementària que està al voltant de 300 hores d’activitats formatives, presencials i virtuals.

Que podeu assolir?

Una formació complerta en les competències de cadascuna de les especialitats en un context similar al que trobareu a la vostra incorporació al mon professional.

Programa de l’especialitat MfiC

Programa de l’especialitat IFiC

-1