Documents relatius a la residència

Programes oficials

Programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Programa de l’especialitat de Infermeria Familiar i Comunitària

Pla estratègic 2014-2018

Normativa d’aspectes formatius

Aspectes normatius 

Normativa laboral

Permís-llicència: sol·licitud de permís i/o llicencia

Responsabilitat i grau de supervisió del resident. Document consensuat per les Unitats Docents de Catalunya, versió de maig 2012. Responsabilitat del resident

Document de lliurança de residents2012

Sol.licitud de col·laboració amb USR: Full de sol·licitud de col·laboració amb la Unitat de Suport a la Recerca ( IDIAP)

Guies d’acollida

Guia d’acollida Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Guia d’acollida de la UD MAFIC Lleida

Valors de l’especialista en Medicina Familiar i Comunitària: Document elaborat per la promoció de residents 2010-14

Documents d’avaluació

Portfoli del resident: enllaç a la Plataforma Delta per accedir al portfoli.

Entrevista Tutor-Resident: Model per a omplir després de cada entrevista tutor-resident

Entrevista tutor-resident. Taller sobre eines metodològiques de l’entrevista tutor-resident. XI Jornada UD MAFiC – Lleida. Autor: Dr. Antonio Espino

Informe anual del portfoli: Informe a omplir pels tutors per a cada resident al final de cada any de residencia.

Full d’avaluació de la rotació. Resident: Full a omplir pels residents després de cada rotació.

Full d’avaluació del resident. Full que cada tutor ha d’omplir al finalitzar la rotació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis