Documents d’incorporació a la residència

Aquí trobareu els documents necessaris per formalitzar el contracte i col.legiar-vos.

Documentació contracte: Documentació que cal presentar per a formalitzar el contracte.

Sol.licitud transferència bancaria: Sol·licitud de transferència bancaria

Model 145: Dades per a calcular IRPF.

Dades personals contracte: Dades personals necessàries per a la formalització del contracte.

Requisits per a la col.legiació: Documentació necessària per a la col·legiació

Declaració jurada / Autorització ICS: Declaració jurada delictes sexual i autorització a l’ICS per a demanar certificacions.