Formació de Grau Medicina

La Facultat de Medicina de Lleida contempla la Formació en competències pròpies de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

A segon curs metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària imparteixen l’assignatura troncal Comunicació i Medicina Comunitària (CMC) 

També a segon un percentatge dels alumne fan el pràcticum en un  centre de salut del nostre territori

A tercer curs l’assignatura optativa Humanitats i Medicina i a quart/cinquè  Habilitats pràctiques per l’exercici de la medicina són impartides també per metges de família.

Els alumnes de sisè curs realitzen un mes complet  en centres de salut dintre de l’assignatura de rotatori Medicina de Familia

La majoria de professors associats de medicina de família estan acreditats com a tutors de residents i en tots els centres docents hi ha docència de Grau de diferents professionals de ciències de la salut.

Centres que estan inclosos al conveni ICS-UdL per la formació pràctica dels alumnes

CAPsLLeida- Imatge