Com elaborar els protocols de recerca

Aquí podreu trobar com fer el protocol de recerca i els passos a seguir per a contactar amb a Unitat de Suport a la Recerca (USR)

Com elaborar un protocol de recerca 

Elaboració de protocol de recerca MAFIC