Portafoli

En aquest apartat podreu torbar documentació relativa al portfoli :

Entrevista tutor-resident

Incident crític 

OEPC: observació estructurada de la pràctica clínica

Guàrdies

Estàncies formatives i full autorreflexió

Activitats docents i investigadores 

Cursos i full d’autorreflexió

Competències en cardiologia 

Competències en digestiu

Competències en endocrinologia

Competències en infeccioses

Competències en nefro-urologia

Competències en neurologia 

Anuncis