Organització docent

Programes oficials 

Guia d’acollida del Ministerio de residents en formació

Programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. BOE

Programa de l’especialitat de Infermeria Familiar i Comunitària

Normativa d’aspectes formatius

Programa docent UD MAFiC Lleida

Formació dels residents metges de la UD MAFIc de Lleida: Planificació dels cursos dels residents de medicina.

Formació dels residents d’infermeria de la UD MAFiC de Lleida: Planificació dels cursos de residents d’infermeria

Guia formativa UD MAFIC

Cronograma de residència: Descripció dels itineraris formatius en la UD MAFIC Lleida

Centres reconeguts per la Comissió de Docència per la rotació rural . 2017

Portfoli del resident: enllaç a la Plataforma Delta per accedir al portfoli.

Responsabilitat i grau de supervisió del resident. Document consensuat per les Unitats Docents de Catalunya, versió de maig 2012. Responsabilitat del resident

Anuncis